โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดู 429 ครั้ง)
 
ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน
ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมี นายธนากร พงษ์ปลื้ม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรในงานฯ เข้าร่วมประชุม

 
ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)