โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 (ดู 358 ครั้ง)
 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559
 

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.

มีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น

ณ ห้องเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม
เป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้
เพื่อสรรหารายชื่อคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมกับการบริหารงานฯ
รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมด้วย

 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559
โดย : นางวรรณรัก มามี
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)