โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559 (ดู 327 ครั้ง)
 
ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.
นายธนากร พงษ์ปลื้ม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมชี้แจงการทำงานของบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ครั้งที่ 4-2559
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30 น.

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวการทำงานของหน่วยงาน
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะแพทยศาสตร์
รวมถึงติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559 ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559 ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559 ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559 ประชุมชี้แจงการทำงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4-2559
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559
โดย : นางวรรณรัก มามี
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)