โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ (ดู 412 ครั้ง)
 
งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมระดมสมอง

ในวันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร

นำทีมระดมสมองโดย...

นายธนากร  พงษ์ปลื้ม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และบุคลากรในหน่วยงาน

เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 
งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ งานเทคโนโลยีจัดประชุมระดมสมองเพื่อทำแผนงบประมาณ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559
โดย : นางวรรณรัก มามี
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)