โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ (ดู 347 ครั้ง)
 
บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำทีมโดย
นางสาวรัสรินทร์ อินวิเชียร, นายรัชภูมิ กองแก้ว และ นายพีรดนย์ เมฆอับ

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1

ในหัวข้อ "ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (iMed)

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสิรินธร

 
บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ บรรยายแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)