โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ (ดู 302 ครั้ง)
 
งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์
 

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงพื้นที่ให้บริการเก็บสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

สายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคารของคณะแพทยศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59

 
งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์ งาน IT ลงพื้นที่ servies ในอาคารคณะแพทยศาสตร์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559
โดย : นางวรรณรัก มามี
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)