โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (IM) ครั้งที่ 3/2559 (ดู 289 ครั้ง)
 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (IM) ครั้งที่ 3/2559
 

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายแพทย์บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (IM) ครั้งที่ 3/2559 ขึ้น ณ ห้องทองจันทร์ฯ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA รวมถึงด้านงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา QA

 

 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (IM) ครั้งที่ 3/2559 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (IM) ครั้งที่ 3/2559
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559
โดย : นางวรรณรัก มามี
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)