โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ (ดู 569 ครั้ง)
 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
 

        เมื่อวันที่ 9 และ 15  ตุลาคม 2557 นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนางสาวจามรี  อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข  ภระมรทัต หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร  นางศิริมาศ เสนารักษ์  ผู้อำนวยการกองกลางและนางสาวพรรณงาม  ลักษณ์สุชน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)