โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 (ดู 434 ครั้ง)
 
ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558
 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. อาจารย์นายแพทย์ ยุทธพงศ์  พุทธรักษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558 ประชุมงานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2558
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)