โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558 (ดู 378 ครั้ง)
 
ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558
 

วันนี้(30 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น.อาจารย์นายแพทย์ ยุทธพงศ์  พุทธรักษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวจามรี  อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับต้นครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2558     ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558 ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558 ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558 ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558 ประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2558
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)