โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด (ดู 448 ครั้ง)
 
บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด
 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัท Aver Information Inc. Thailand นำโดยคุณกิตติศักดิ์ สวาสุ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสมชาย  อังกูลดี และคณะ มอบกล้องสนทนาทางไกล ยี่ห้อ AVER รุ่น AVC520 Conference Camera จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัดและเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการวิจัยฯ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผนงานวิจัยฯ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีนายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นผู้รับมอบ

 
บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด บริษัท Aver Information Inc. Thailand มอบกล้องสนทนาทางไกลเพื่อใช้ให้คำปรึกษาทางไกลแก่เด็กโรคหัวใจในต่างจังหวัด
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 13 กันยายน 2559
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)