โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ (ดู 295 ครั้ง)
 
ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์
 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์แพทย์หญิง อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ฯสำรวจและบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) ของต้นทางและปลายทางให้มีมาตรฐานการทำงานแบบเดียวกัน มีจำนวนห้องใช้งานเสมือนที่เพียงพอต่อการให้บริการตามภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการเข้าถึงระบบได้ง่าย, มีระบบภาพและเสียงที่สัมพันธ์กัน รวมถึงความคมชัดเสมือนจริง และการสาธิตวิธีการเข้าใช้งานในระบบ WebEX ตลอดจนการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์วิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์"ศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ (Medical Knowledge Center for MedNu) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช 

 
ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)