โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ดู 266 ครั้ง)
 
งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์แพทย์หญิง อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบ Telemedicine และ การอบรมให้ความรู้ด้านการเข้าใช้งานเว็บไซค์ ศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์(Medical Knowledge Center for MedNU) ครั้งที่ 1/2560 ให้กับคณาจารย์ นิสิตแพทย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตคุณภาพตามหลักนิยมของการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมกับผู้แทน บมจ.TOT,บมจ.CAT และบ.สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด เป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติด้านการให้ บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อการพัฒนาสิ่งสนับสนุนสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อไปในภายหน้าอีกด้วย

 
งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)