โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซค์ศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์ (ดู 247 ครั้ง)
 
เชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซค์ศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์
 

http://www.meded.nu.ac.th/courseware/index.php

 
เชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซค์ศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)