โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี (ดู 314 ครั้ง)
 
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี
 

เจ้าหน้าที่งานเลขานุการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมศึกษาดูงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)