โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุม UHOSNET53 (ดู 311 ครั้ง)
 
ร่วมประชุม UHOSNET53
 

ร่วมดูการจัดประชุม UHOSNET53 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)