โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี (ดู 410 ครั้ง)
 
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี
 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมทั้งจัดพิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่นประเภทต่าง ๆ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
       การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร  บุคลากรและนิสิตแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รวมทั้งในปีนี้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน  1 ท่าน ได้เข้ารับโล่เกียรติยศประเภทบุคลากรดีเด่น ได้แก่  นางสาวโชติกา  วงศ์เจริญ    งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)