โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) (ดู 488 ครั้ง)
 
โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc)
 

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 8.45 น. ผศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) ณ ห้องประชุมเกาทศรถ 9 ชั้น 3อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรจากโรงพยาบาลของสาธารณสุขเขต 2 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมทั้งหมดจำนวน 23 โรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมประมาณ 263 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแล้ว ให้ผ่านการรับรองซ้ำตามวงรอบประเมิน และทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้หลักคิด ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)