โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพ (ดู 874 ครั้ง)
 
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพ
 

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 202_นำเสนอ poster ภาพรวม_2559-8-1-59.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 202_ประกวด poster_2559-8-1-59.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 202_ประกวด oral-2559-8-1-59.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 202_แลกเปลี่ยนเรียนรู้_2559_8-1-59.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559
โดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)