โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201 (ดู 640 ครั้ง)
 
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201 กรุณาลงทะเบียน online ได้ที่ https://goo.gl/DSW83z  

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อประสานงานกลับที่ ดร.แสงทอง ปุระสุวรรณ์,
นางวิระธิดา  ศรีดาเดชา และนางทิวานันท์ บุญเรือง โทรศัพท์ 0 5596 5104

 
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201
 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 263_กำหนดการHA201-2559_update.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 20 เมษายน 2559
โดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)