โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2559 (ดู 456 ครั้ง)
 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2559
 

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 

 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2559
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559
โดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)