โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201 (ดู 629 ครั้ง)
 
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201
 

ขอเชิญเชิญบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรม 
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุภาพสถานพยาบาล HA 201
ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15-16.30 น.
ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 575_กำหนดการHA201-2560_update.doc
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560
โดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)