โลโก้ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” (ดู 31 ครั้ง)
 
พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art”
 

พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art”

(29 ก.ค.63) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร       เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร     และมอบผลงานศิลปะแด่ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นผู้ประมูลสูงสุดในแต่ละผลงานด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องแสดงงานศิลปะ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โดยมีคณาจารย์ศิลปินเจ้าของผลงาน ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคประมูลงานศิลปะ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

โครงการประมูลงานศิลปะเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ศิลปิน 10 ท่าน จากสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2563  โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1.ผลงานของคณาจารย์ศิลปิน 10 ท่าน ได้รับการประมูลจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้ง 10 ศิลปิน จำนวน 15 ผลงาน จาก 18 ผลงาน

2.ผลงานภาพเขียนที่ระลึกในพิธีเปิดโครงการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ผลงาน

3.ผลงานภาพเขียนที่ระลึกในพิธีเปิดโครงการโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน   

4.รวมเป็นเงินที่ได้จากการประมูล เป็นเงิน 468,563 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

5.มีผู้บริจาคเพิ่มเติมร่วมกับในตู้บริจาค เป็นเงิน 24,660 (สองหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

6.รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 493,223 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

7.มีผู้เข้าชมงานศิลปะเฉลี่ยวันละ 50 คน

8.ความพึงพอใจของผู้เข้าชมอยู่ในระดับชื่นชม ชื่นชอบมาก

สำหรับห้องแสดงงานศิลปะ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 บริเวณด้านหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียนหลากหลาย  เพื่อให้ประชาชนที่มาโรงพยาบาลได้มีโอกาสรับชมงานศิลปะ ได้ผ่อนคลายจิตใจ โดยเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904, 0- 5596- 7813

 
พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art”
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)