โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (ดู 50 ครั้ง)
 
รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 

กรุณาติดต่อลงลายมือชื่อรับเงินที่ งานการเงิน หน่วยการเงินทดรองจ่าย ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2
เบอร์โทรศัพท์ 055-96-7911,055-96-7913

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 1010_23 ส.ค.62.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 17 กันยายน 2562
โดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)