โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (ดู 278 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
 

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 37 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

         ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1597 

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 337_278.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)