โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus (ดู 281 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus
 

บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus "Scopus Training" สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 446_518.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)