โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 296 ครั้ง)
 
เปิดสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรอบด้าน สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ 

      สามารถขอรับใบสมัครได้ตลอดทั้งปี ณ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS) โทร. 0 5596 8304-5, 0 5596 8309 หรือ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.nu.ac.th/Pub_AllRegisterPage_F.aspx

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 539_CALENDAR_MASTER_60.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 539_266_Health science.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 539_266_วท.ม.วิทย์สุขภาพ PR Web.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 539_ANNOUCE_MASTER_60.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)