โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู 169 ครั้ง)
 
เปิดสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรภาคปกติ เหมาะสำหรับอาจารย์และนักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรอบด้าน และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       สามารถสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.nu.ac.th/grad.php ได้ตลอดทั้งปี

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 831_หลักสูตรHealthEd-61.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 831_แผ่นพับ PR-61.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561
โดย : นางสาวภาวินี เย็นใจ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)