โลโก้ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 (ดู 75 ครั้ง)
 
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16
 

     วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนื่อตอนล่าง ครั้งที่16 เรื่อง  “Heriditary Persistent of Fetal   Hemoglobin”  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง หัวหน้าหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย  ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

     การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16 การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่16
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 31 กรกฏาคม 2561
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)