โลโก้ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ดู 76 ครั้ง)
 
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ  ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 วันที่ 4-6  กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)