Thai Heart Web
ให้ความรู้ และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับโรคหัวใจ
Bankok Health.com
ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วย

 
คู่มือช่วยชีวิตขั้นสูง
หนังสือคู่มือช่วยชีวิตขั้นสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ
เครือโรงพยาบาลพญาไท
โฮมเพจเครือโรงพยาบาลพญาไทสาขาต่าง ๆ ให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล มีศูนย์หัวใจ, สูตินารีเวช และกุมารเวช
โครงการระบาดวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม
จุลสารสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
เสนอข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม การประชุมวิชาการ ผลงานและกิจกรรมของสมาคม และข่าวสารวิชาการของสมาคมฯ
ชมรมฟื้นฟูหัวใจ
ความเป็นมาของชมรม ระเบียบการ แนะนำคณะกรรมการ และนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับประชาชนทั่ว
บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบทางด้านโรคกระเพาะอาหาร, ลำไส้, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรคระบบหายใจ, โรคติดเชื้อ, โรคระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งยาสลบ, ชาและยาควบคุมอาการเจ็บปวด
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไม่มีเงินรักษา มีรายละเอียดของเด็กที่ได้รับการรักษา
เมืองหัวใจดี
ให้ความรู้ รายงานข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลหัวใจ
ด๊อกเตอร์เด็ก - มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับโรคหัวใจในเด็ก
โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล เพื่อสุขภาพหัวใจดีถ้วนหน้า
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์โรคหัวใจพญาไท-ฮาวาร์ด โรงพยาบาลพญาไท 2
ศูนย์โรคหัวใจวิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลธนบุร
   
 
 
 
 
   

 

 

Copyright@ 2006 NUH Internet Services. All Rights Reserved.
Tel. 0-5526-1890 - 9 FAX. 0-5526-1900