ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอบ CEPT "30 minutes English for FUN" ครั้งที่ 3 16 ตุลาคม 2563 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการสายสนับสนุน 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
วิเคราะห์อัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 05 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอบ CEPT 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "MED-NU Excellent Show 2020" ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่มูลค่ากว่า 20,000 บาท 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 28 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ประชมสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร (OD) วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562 27 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตและบุคลการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบภาษาอังกฤษ (CEPT) ไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 30 ตุลาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 1) 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือน ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ 01 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
วิเคราะอัตรากำลัง 5 ปี 24 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์ 04 เมษายน 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนด้วยมือเรา" 07 มีนาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบ 2) 04 มีนาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง "เกษียณสุขและมั่งคั่ง" 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) 18 มกราคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบ 1) 07 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2562 05 กันยายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
จัดส่งผลลัพท์ด้านทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์ งปม.61 27 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
วิเคราะห์อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา ปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ 14 มีนาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" 29 กันยายน 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 25 กันยายน 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
หลักสูตรฟังและพูดภาษาอังกฤษในงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 08 กันยายน 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอประชาสัมพันธ์การใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์ 03 สิงหาคม 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
วิเคราะห์อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 29 มิถุนายน 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลทาง www.sso.go.th 22 มิถุนายน 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม เดือนพฤษภาคม 2560 ม.นเรศวร 15 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 12 เมษายน 2560 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขอยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ 06 มกราคม 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย น.ส.พิมพิไล ไชยศิลป์ (โทร.7939)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 13 ตุลาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
การจัดสรรทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 04 สิงหาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลขาภาควิชา) งบ 59 รอบ 2 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (หัวหน้าภาควิชา) งบ 59 รอบ 2 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รองคณบดี ผู๋ช่วยคณบดี) งบ 59 รอบ 2 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ "เปลี่ยนแปลงตัวเองด้านภาษาอังกฤษ" โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร และทีมงาน 28 เมษายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2559 28 เมษายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 มีนาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม และเมษายน 2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
KPI 58 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 13 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
วิเคราะห์อัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2558 02 ตุลาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิก (รายปี) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 กันยายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "อบรมกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ปศ.รับรองรุ่นที่ 6" 22 กันยายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทสนับสนุนวิชาการ" 10 กันยายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "อบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายเทคโนโลยีและพลังงาน" 20 สิงหาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่14 20 สิงหาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
สอบและอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC โดยกระทรวงการต่างประเทศ 29 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ" โดย ม.รามคำแหง 29 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 23 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 14 23 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 02 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 6 02 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" 19 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
สวทช.จัดหลักสูตรอบรมเรื่องไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดโครงการอบรม "ผู้นำยุคใหม่" 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
สนง.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดโครงการ "บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม" 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม "การพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา" 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.