ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
14. แบบฟอร์มขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับอาจารย์แพทย์ 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย น.ส.รัชวรรณ มะณีปะลุ (โทร.7936)
13. แบบฟอร์มบันทึกขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำกรับเภสัชกร 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย น.ส.รัชวรรณ มะณีปะลุ (โทร.7936)
12.แบบคำขอมีบัตรจอดรถยนต์ 18 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
VTR สรุปผลการดำเนินงาน คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 2562 15 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สำหรับแพทย์ใช้ทุน) 15 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
11. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าที่หน้ารัฐ 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
05.แบบฟอร์ม การขึ้นทะเบียนประกันสังคม สปส. 1-03 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
09.แบบฟอร์มระบุขนาดเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานนอกเวลา 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
04.แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
06.แบบฟอร์มแจ้งธนาคารและเลขที่บัญชีเพื่อนำฝากเงินเดือน 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.พิมพิไล ไชยศิลป์ (โทร.7939)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.