กรณีผู้ป่วยทั่วไป

กรณีได้รับการวินิจฉัยหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ COVID-19

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่สําหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19