เพราะที่นี่คือ "บ้าน" รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร : [MV เพลง HOME ธีร์ ไชยเดช]

MV เพลง Home นี้ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกประสบการณ์ทำงานในช่วงโรคอุบัติใหม่ COVID-19
ที่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน. พยายาม ทุ่มเททุกทาง ทำให้ โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นบ้านที่ปลอดภัย อุ่นใจ สร้างกำลังใจแก่ประชาชน และคนทำงานในวันที่ทุกคน
ต้องใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่างกัน