NU KNOW COVID-19

LOGO NU KNOW COVID-19
NU KNOW COVID-19
พร้อมดาวน์โหลดแล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android


App Store Google Play
แอปพลิเคชันโดยศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.นเรศวร แหล่งที่รวบรวมข่าวสาร และสถานการณ์ COVID-19ในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติผู้ป่วยติดเชื้อของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อภายประเทศไทย รวมถึงคลังความรู้ สำหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19