The Doctor Know You (MED-NU) หมอรู้จักคุณ

LOGO The Doctor Know You (MED-NU) หมอรู้จักคุณ
หมอรู้จักคุณ The Doctor Know You (MED-NU)
พร้อมดาวน์โหลดแล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android


App Store Google Play
หมอรู้จักคุณ: ประชาชน ระบบการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาคประชาชน เน้นการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง แสดงข้อมูลการแพทย์ พร้อมข่าวสารจากคลินิกหมอครอบครัว มีช่องทางการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วยการส่งตำแหน่งไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหมอครอบครัว และโทรติดต่อเบอร์ 1669 อัตโนมัติ รองรับการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหมอครอบครัว