File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#18' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index' file
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทีม ตรวจเยี่ยมชม รพ.สต.วังน้ำคู้
ลงวันที่ 2011-05-27
 
   

   

   

   

   

   

        

วันนี้ (27 พ.ค.2554) เวลา 13.00-16.00 น. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทีมจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมชม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำคู้ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้มีการประชุมพูดคุยซักถามถึงความก้าวหน้าของ รพ.สต.วังน้ำคู้ โดยมี นางฐิติยา  ชั่งทอง ผู้อำนวยการรพ.สต.วังน้ำคู้ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 30 คน ให้การต้อนรับ  ประเด็นสำคัญในการพูดคุย อาทิ เรื่องระบบการจัดการระหว่างโรงพยาบาลกับรพ.สต.  ระบบการส่งต่อ  กระบวนการคัดกรองกลุ่มโรคสำคัญ การรักษาโรคต่อเนื่อง  การเก็บสถิติต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีคำถามจากท่านผู้ตรวจราชการ เรื่องความคาดหวังของประชาชน อสม.ต่อ รพ.สต.ในวันนี้และวันหน้า  ซึ่งตัวแทน อสม. ได้มีมุมมองว่าหากผลักภาระการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นของ รพ.ฝ่ายเดียวคงไม่ได้เพราะตัวเองประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ส่วนความคาดหวังเมื่อมา รพ.สต.ก็อยากจะได้รับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพและการจัดการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพอย่างนี้และดียิ่งขึ้นต่อไป  ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ก็มีองค์ความรู้ พร้อมถ่ายทอดให้กับ อสม. ดังโครงการต่างๆ ที่จัดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา

อ่านจำนวน : 1140 ครั้ง
 
Copyright © 2014, Faculty of Medicine Naresuan University, Thailand