Register Forgot

ปฎิทินกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ [เป็นฐานข้อมูลใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป]

ดาวโหลดเอกสาร

ไฟล์ดาวน์โหลด อัพเดทล่าสุด Downloads
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2556
 ขนาดไฟล์ 3.21 MB|  ดาวโหลด 103 ครั้ง
05 กย. 2556
แนวทางการทำผลการดำเนิน2556
 ขนาดไฟล์ 1.79 MB|  ดาวโหลด 65 ครั้ง
05 กย. 2556
คู่มือนิยามศัพท์ตัวบ่งชี้QA2556
 ขนาดไฟล์ 2.59 MB|  ดาวโหลด 78 ครั้ง
05 กย. 2556
คู่มือสกอ(กุมภาพันธ์ 2554)
 ขนาดไฟล์ 1.27 MB|  ดาวโหลด 36 ครั้ง
23 กย. 2556
(คู่มือสมศ)ประเมินคุณภาพภายนอก(พฤศจิกายน 2554)
 ขนาดไฟล์ 1.93 MB|  ดาวโหลด 52 ครั้ง
23 กย. 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด อัพเดทล่าสุด Downloads
ตัวบ่งชี้ที่2.1
 ขนาดไฟล์ 23.85 KB|  ดาวโหลด 23 ครั้ง
02 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.2
 ขนาดไฟล์ 18.69 KB|  ดาวโหลด 8 ครั้ง
02 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.3
 ขนาดไฟล์ 18.57 KB|  ดาวโหลด 7 ครั้ง
02 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.4
 ขนาดไฟล์ 22.82 KB|  ดาวโหลด 10 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.5
 ขนาดไฟล์ 24.04 KB|  ดาวโหลด 9 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.6
 ขนาดไฟล์ 23.78 KB|  ดาวโหลด 10 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.7
 ขนาดไฟล์ 23.64 KB|  ดาวโหลด 4 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่2.8
 ขนาดไฟล์ 22.76 KB|  ดาวโหลด 14 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่3.1
 ขนาดไฟล์ 23.61 KB|  ดาวโหลด 8 ครั้ง
03 พค. 2556
ตัวบ่งชี้ที่3.2
 ขนาดไฟล์ 23.04 KB|  ดาวโหลด 5 ครั้ง
03 พค. 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด อัพเดทล่าสุด Downloads
รายงานการประชุมศูนย์แพทย์ครั้งที่1
 ขนาดไฟล์ 897.34 KB|  ดาวโหลด 20 ครั้ง
28 สค. 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด อัพเดทล่าสุด Downloads
(SAR54)ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนฯ
 ขนาดไฟล์ 474.25 KB|  ดาวโหลด 18 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 ขนาดไฟล์ 759 KB|  ดาวโหลด 10 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาพยาธิวิทยา
 ขนาดไฟล์ 1.27 MB|  ดาวโหลด 6 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชารังสีวิทยา
 ขนาดไฟล์ 738 KB|  ดาวโหลด 4 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 ขนาดไฟล์ 1.1 MB|  ดาวโหลด 6 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาศัลยศาสตร์
 ขนาดไฟล์ 1.06 MB|  ดาวโหลด 8 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 ขนาดไฟล์ 797.5 KB|  ดาวโหลด 5 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 ขนาดไฟล์ 869 KB|  ดาวโหลด 4 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาออร์โธปิดิก
 ขนาดไฟล์ 548.49 KB|  ดาวโหลด 7 ครั้ง
22 สค. 2556
(SAR54)ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 ขนาดไฟล์ 917 KB|  ดาวโหลด 12 ครั้ง
22 สค. 2556

กระดานข่าว