สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เปิดรับสมัครจิตอาสา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกวัน จันทร์-ศุกร์.   ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จิตอาสาพระนเรศวร.   ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดคอร์ส ภาษาจีนเบื้องต้น (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้).  โครงการปันน้ำใจมอบความรัก เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และนิสิต ร่วมซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา


ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์


สถิติผู้เข้าชม

hit counter

ลิงค์องค์กรที่เกี่ยวข้อง