โลโก้ งานการพยาบาลผ่าตัด แบนเนอร์ งานการพยาบาลผ่าตัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค100,000 บาท (ดู 146 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่  16 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ พานิชผล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย     โดยมี   นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ทั้งนี้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรับเงินบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904,       0- 5596- 7813

 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค100,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)