โลโก้ หน่วยคุณภาพเวชระเบียน

หน่วยคุณภาพเวชระเบียน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1/2562 (ดู 4777 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1/2562 

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข                                        

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ         จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์                                            

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด                                   จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง                           จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์                            

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาจักษุวิทยา                                 จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง วิศวกร                                                          

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน                        จำนวน 1 อัตรา

1.5 ตำแหน่ง สถาปนิก                                                        

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน                        จำนวน 1 อัตรา

1.6 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ                                                

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย                                             จำนวน 1 อัตรา

1.7 ตำแหน่ง นักวิจัย                                                          

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย                                             จำนวน 1 อัตรา

1.8 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย                                             จำนวน 1 อัตรา

  1. พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

2.1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป                                                  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก                              จำนวน 2 อัตรา

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 7059_ประกาศรับสมัครฯ 1-2562...pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 7059_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 7059_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)