โลโก้ หน่วยธุรการพัสดุ

หน่วยธุรการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี (ดู 389 ครั้ง)
 

   วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563 )เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  สำหรับในปีนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลกระแสชนะวงศ์   บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ  อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน และผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทีมบุคลากรและนิสิตแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม  ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  30 อาจารย์ ต้นแบบการพัฒนานิสิต แบบองค์รวม ประจำปีพุทธศักราช 2563   โดยเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลดังกล่าวคัดเลือกอาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จาก 16 คณะ 4 วิทยาลัย  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)