โลโก้ หน่วยธุรการพัสดุ

หน่วยธุรการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค (ดู 6808 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค สำหรับกิจกรรมส่งเสริมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6809_ประกาศพื้นที่เช่ารายวัน(ต.ค61-ก.ย62).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)