โลโก้ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 14529 ครั้ง)
 

    ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค

ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่เช่าบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

   ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ต่อล็อค

2. อัตราค่าบำรุงสถานที่ 500 บาทต่อวัน/ล็อค

3. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

    ผู้สนใจเช่าพื้นที่สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 3 งานอาคารสถานที่ อาคารสิรินธร

คณะแพทยศาสตร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5596 5013 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2679_1_ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2679_1_Nแบบขอเช่าพื้นที่รายวัน.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559
โดย :
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)