โลโก้ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (ดู 416 ครั้ง)
 

วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการปฐมภูมิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนองนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยในโอกาสนี้ รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด

 

โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก นำโดย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2  3.โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย ผอ.รพ.ทันตกรรม 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย CUP NU ทั้ง 6 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ที่จะประโยชน์ และเป็นแนวทางในการทำงานของเครือข่ายต่อไป

 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)