โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” (ดู 265 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ“วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
    ในการนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาภาษา Value based” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการสร้างผลงานวิจัยใหม่ รวมถึงเกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในวงกว้าง

 
โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0” โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2562 “วิชาการสร้างคุณค่างานสาธารณสุข ยุค 4.0”
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 3 เมษายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)