โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
จิตอาสามอบ Face Shield 200 ชิ้น และกล่องอะคริลิค 15 กล่อง (ดู 221 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2563  เวลา 10.20 น. คุณสริญญา  เสาว์บุปผา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนร้าน CG Car Spa และกัลยาณมิตร   มอบกล่องอะคริลิค "ป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจาย" เพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการใส่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน  15 กล่อง  ร้านยั่งยืนโลหะมอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น  และคุณยุคนธร ทองรัตน์ มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรเทาความขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยนางเนตรญา วิโรจน์วานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมบริหารฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
จิตอาสามอบ Face Shield 200 ชิ้น และกล่องอะคริลิค 15 กล่อง จิตอาสามอบ Face Shield 200 ชิ้น และกล่องอะคริลิค 15 กล่อง จิตอาสามอบ Face Shield 200 ชิ้น และกล่องอะคริลิค 15 กล่อง
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)