โลโก้ งานธุรการ

งานธุรการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» การทำลายเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

» การจัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)