โลโก้ คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป
โปรแกรมสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานธนาคาร
โปรแกรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โปรแกรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรแกรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ใบแสดงรายการผลประโยชน์
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

ไม่มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
» การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลดหมวด โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (จำนวน 5 ข่าว)
 
» โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (สิทธิ์ประกันสังคม รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น)
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

» โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

» โปรแกรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

» โปรแกรมสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานธนาคาร
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

» โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)